Wolontariat

Wolontariat – organizacje przyjmujące woluntariuszy do pomocy w placówkach pomocowych

Środowiskowe Domy Samopomocy Caritas

Potrzebujesz woluntariuszy, nie mamy Państwa placówki w naszym portalu lub dane
uległy zmianie lub rozszerzeniu ?
Prosimy o przesłanie, uzupełnienie danych:

nzoz.net@gmail.com