Uczelnie, kursy, szkolenia

Uczelnie, kursy, szkolenia związane z problematyką pomocy.

Pielęgniarstwo – Studia I Stopnia – Radom – Mazowieckie
Radomska Szkoła Wyższa

Studia I Stopnia – Pielęgniarstwo – Ostrowiec Świętokrzyski – Świętokrzyskie
WSBiP-Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Samorząd pielęgniarski:

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych