Fundacje, stowarzyszenia

Pomocowe organizacje, stowarzyszenia, fundacje.

Fundacje, stowarzyszenia wspierające i promujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i wymagających opieki seniorów.

Fundacje – Fundacja Integracja – Sprawna Pomoc

Fundacja Rozwiązać Autyzm

Fundacja na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych – Chorych

Fundacje Pomocy Chorym

Fundacja na rzecz Chorych na SM

Porozumienie bez barier

Zdążyć z pomocą

Mimo wszystko

Mam marzenie

Betania

Krwinka

Fundacja Alzheimerowska

Jaś i Małgosia

Tacy sami

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Mniej Sprawni

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy

Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Polskie Stowarzyszenia Ludzi