Informacje

 

Informacje, ważne numery telefonów, prawo w zakresie pomocy chorym.

Akty prawne
Ważne telefony
11 lutego Światowy Dzień Chorego
Dzień Babci i Dziadka

Akty prawne związane z funkcjonowaniem domów opieki:
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawy

Ważne telefony alarmowe pomocowe i wsparcia.

Masz więcej informacji dla naszego portalu lub prezentowane dane
uległy zmianie lub rozszerzeniu ?
Prosimy napisz do nas ! Prześlij, uzupełnij informacje